S-au finalizat toate probele și testele necesare pentru alimentarea cu agent termic a populației

UMP – Unitatea de Management a Proiectului ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice Etapa a II-a” anunță finalizarea tuturor testelor de presiune și etanșare pentru toate obiectele de investiții, respectiv infrastructura de transport și distribuție a agentului termic, și punctele termice.

Astfel, în cursul lunii noiembrie 2020, toți consumatorii casnici racordați la SACET (Sistemul de Alimentare cu Energie Termică) au fost alimentați cu apă caldă de consum și gospodăriile încălzite.

Trebuie amintit că au existat un număr de XX solicitări noi de racordare la SACET.

Până în prezent, volumul lucrărilor de reabilitare a sistemului de termoficare urbană a Municipiului Focșani, este următorul:

  • infrastructura de transport – rețele primare realizată 99,48%, rest lucrări de finisaje în partea de construcții și amenajări;
  • rețelele de distribuție – circuitele secundare realizate 99,28%, rest lucrări de finisaje în partea de construcții și amenajări;
  • puncte termice – progres înregistrat de 95,33%, rest lucrări de finisaje în partea de construcții și amenajări.

Menționăm că Manualele de exploatare și mentenanță se află în analiză la UIP – operatorul ENET S.A. (Unitatea de Implementare a Proiectului) și au fost elaborate de către antreprenorul general, ultimele activități pe care acesta le va efectua fiind auditul energetic și școlarizarea personalului UIP.

 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Asistentul Managerului de Proiect din cadrul UMP – Unitatea de Management a Proiectului, Municipiului Focșani, dl. Dan Brașov:

tel. 0237 236 000 int.212

email: brasov@focsani.info