Recepția finală a lucrărilor executate în cadrul proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare – Etapa a II-a

Municipiul Focșani anunță finalizarea tuturor lucrărilor planificate prin Proiect, respectiv infrastructura de transport și distribuție a agentului termic, și punctele termice pentru ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice Etapa a II-a”.

Astfel, la sfârșitul lunii ianuarie 2021, s-au finalizat cu succes toate lucrările de investiții din cadrul proiectului, inclusiv activitățile și serviciile conexe cum ar fi: testele, probele, elaborarea manualelor de exploatare și instruirea personalului operatorului, auditul energetic, documentațiile “As-Built” și cărțile tehnice. După recepția la terminarea lucrărilor, care va avea loc până la sfârșitul lunii februarie a.c., urmează conform procedurilor oficiale o perioadă de 12 luni de notificare a defectelor din timpul funcționării tuturor instalațiilor.

În urma execuției lucrărilor de reabilitare a sistemului de termoficare urbană a Municipiului Focșani, au fost îndepliniți și chiar depășiți următorii indicatori de realizare:

DENUMIRE INDICATOR ASUMAT PRIN PROIECT REALIZAT DEPĂȘIRI
Infrastructură de transport agent termic 2,807 km traseu, cu 5,614 km de conducte preizolate în rețele primare 2,835 km traseu, cu 5,671 km de conducte preizolate în rețele primare 1,03% traseu

1,02% conducte

Infrastructura de distribuție agent termic 10,977 km traseu, cu 43,908 km de conducte preizolate în rețele secundare 10,983 km traseu, cu 44,960 km de conducte preizolate în rețele secundare 0,06% traseu

2,40% conducte

Puncte termice 9 punte termice (PT) reabilitate 9 PT reabilitate    (6 PT reabilitate și 3 PT nou construite)

De asemenea, în urma elaborării auditului energetic se confirmă că implementarea acestui Proiect asigură o reducere absolută a pierderilor totale anuale de căldură de 9.265 Gcal/an, rezultat care acoperă valoarea țintă din obiectivele specifice de 9.124 Gcal/an.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Asistentul Managerului de Proiect din cadrul UMP – Unitatea de Management a Proiectului, Municipiului Focșani, dl. Dan Brașov:

tel. 0237 236 000 int.212

email: brasov@focsani.info