Prestatorii de servicii și lucrări – Proiect Etapa a II-a

Prestatorii de servicii și lucrări pentru Proiectul ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice – Etapa a II-a” – Cod SMIS 2014+ 114845 sunt următorii:

 

CONTRACT DE SERVICII

 

CONTRACT DE LUCRĂRI

  • Proiectarea și execuția rețelelor termice de transport și distribuție și a punctelor termice – Asocierea ELSACO ELECTRONIC S.R.L. & SICOR S.R.L. & CONSIX CONSTRUCȚII S.R.L.