Pe scurt despre Proiect – Etapa a II-a

”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice – Etapa a II-a” – Cod SMIS 2014+ 114845

SURSA DE FINANȚARE:
Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POIM 2014-2020 – Axa Prioritară 7: “Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate”, Obiectiv Specific 7.1: “Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuție a energiei termice în orașele selectate”.

VALOARE CONTRACT de FINANȚARE:
Valoare totală: 70.030.293,09 lei, din care:

  • Fondul European de Dezvoltare Regională: 50.168.425,86 lei
  • Bugetul Național: 7.672.818,07 lei
  • Bugetul Municipiului Focșani: 1.180.433,55 lei
  • T.V.A.: 11.008.615,61 lei

STRUCTURA FINANȚĂRII:

DURATĂ CONTRACT de FINANȚARE: 2018 – 2021

OBIECTIV GENERAL:
Creșterea eficienței energetice a sistemului de termoficare la nivelul municipiului Focșani prin reducerea pierderilor de la nivelul rețelelor și creșterea calității serviciului public de alimentare cu energie termică, la tarife suportabile pentru populație ca urmare a creșterii competitivității întregului sistem urban de încălzire centralizată și asigurării viabilității acestui sistem pe termen lung.

OBIECTIVE SPECIFICE:
Realizarea măsurilor de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu căldură din Municipiul Focșani, în vederea:

  • Reducerii pierderilor de căldură în rețeaua de transport și distribuție, asigurând astfel creșterea eficienței energetice – reducerea acestora cu 9.124 Gcal/an, după implementarea Proiectului;
  • Reducerii emisiilor de CO2 și alți poluanți (NOx, SO2, Pulberi), ca urmare a reducerii cantității de combustibil utilizat;
  • Îmbunătățirii parametrilor tehnici de transport și distribuție a căldurii și reducerea costurilor de întreținere și reparații;
  • Îmbunătățirii siguranței în alimentare și calității căldurii și apei calde furnizate consumatorilor casnici și non-casnici.