Informarea și publicitatea Proiectului – Etapa a II-a

Scopul urmărit prin acțiunile de informare și publicitate este de a evidenția efectul benefic al fondurilor europene alocate României, asupra dezvoltării regiunilor și eliminării disparităților dintre țara noastră și celelalte State Membre UE și de a asigura transparența oportunităților de finanțare nerambursabilă.
Astfel, la nivelul municipiul Focșani a fost promovată contribuția POIM la crearea premiselor unei creșteri economice sustenabile, în condiții de siguranță și de utilizare eficientă a resurselor naturale, prin dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie; publicul larg (cetățenii comunității implicate și/sau afectate de Proiect) și părțile interesate relevante la nivel local și național este informat corespunzător despre Proiect; Proiectul – Etapa a II-a a fost implementat cu succes în interesul comunității locale.

Efortul făcut în vederea asigurării unei informări corecte și constante a publicului larg și a părților interesate va duce la sensibilizarea și conștientizarea cu privire atât la rezultatele și impactul pozitiv al Proiectului – Etapa a II-a pentru comunitate, cât și la beneficiile generate de sprijinul financiar obținut prin intermediul POIM.

În cadrul campaniei de informare și conștientizare au fost concepute, tipărite și distribuite o serie de materiale de promovare ale Proiectului, atât în cadrul conferințelor cât și la nivelul publicului larg – cetățenii din cadrul Asociațiilor de proprietari. Dacă doriți puteți vizualiza și descărca pliantul de la lansare și cel final, fluturașul de la lansare și cel final, brosura Proiectului “Poveste de succes” – Etapa a II-a.

De asemenea, Proiectul a fost promovat constant pe paginile de web și Facebook ale beneficiarului, pe toată durata implementării acestuia.

Spotul radio de progres a fost conceput, produs și difuzat (4 difuzări pe zi) la Kiss FM, în perioada 30.11.2020 – 04.12.2020.

 

Spotul radio final a fost conceput prin actualizarea celui de progres și difuzat (4 difuzări pe zi) la Kiss FM, în perioada 01.03.2021 – 05.03.2021.

 

Alte materiale publicitare realizate în cadrul Proiectului – Etapa a II-a:

Evenimentele de informare ale Proiectului – Etapa a II-a, care au avut loc până în prezent sunt:

Anunțuri de presă și Informări de progres publicate: