Indicatori de realizare și detalii lucrări – Proiect Etapa a II-a

În cadrul Proiectului s-au reabilitat rețelele termice de transport și distribuție, cât și punctele termice din zona Centru și Bahne. Astfel, indicatorii de realizare asumați prin Proiect au constat în reabilitarea a:

 • 2,807 km traseu de rețea termică primară, respectiv 5,614 km de conducte agent termic tur/retur;
 • 10,977 km traseu de rețea termică secundară, respectiv 43,908 km de conducte – 2 de încălzire tur/retur și 2 apă caldă de consum tur/retur;
 • 9 puncte termice (PT).

În urma lucrărilor de reabilitare a sistemului de termoficare urbană a Municipiului Focșani, au fost îndepliniți și chiar depășiți indicatori de mai sus. Astfel, realizările efective și depășirile sunt:

 • 2,835 km traseu de rețea termică primară, respectiv 5,671 km de conducte agent termic tur/retur, noi preoizolate = depășire indicator cu 1,03% la traseu și 1,02% la km conducte;
 • 10,983 km traseu de rețea termică secundară, respectiv 44,960 km de conducte noi preizolate – 2 de încălzire tur/retur și 2 apă caldă de consum tur/retur = depășire indicator cu 0,06% la traseu și 2,40% la km conducte;
 • 9PT reabilitate, din care 6 PT reabilitate și 3 PT nou construite.

De asemenea, în urma elaborării auditului energetic se confirmă că implementarea acestui Proiect asigură o reducere absolută a pierderilor totale anuale de căldură de 9.265 Gcal/an, rezultat care acoperă valoarea țintă din obiectivele specifice de 9.124 Gcal/an = depășire indicator reduceri pierderi cu 1,55%.

 

LOCALIZAREA LUCRĂRILOR

Traseul pe care s-au reabilitat rețelele de transport (primare) a fost următorul:

 • SC ENET SA – Sens giratoriu Comcereal – str. 1 Decembrie – Str Bucegi – str. Cuza Vodă (până la clădirea fostului Tribunal) – str. Cezar Boliac până la Punctul Termic nr.21 (la Inspectoratul Județean de Poliție).

Punctele Termice (PT) care au fost reabilitate sunt:

 • PT 5 – Bd. Unirii (în spatele fostului Restaurant Central), PT 23 – Aleea Căminului (în spatele blocului G2), PT 38 – str. Bucegi (în spatele fostului Gerald), PT 43 – str. Panduri (lângă Grădinița nr.16), PT 44 – str. Rarău, PT 46 – str. Vlahuță (în spatele Casei Armatei/Centrul Militar).

Punctele Termice (PT) care au fost construite complet noi:

 • PT 24 – str. Alecu Sihleanu (în clădirea Atelier a Colegiului Tehnic Valeriu D. Cotea / fostul Liceu Agricol), PT 41 – str. Moldova (în curtea Colegiului Tehnic Gh. Asachi/fostul Liceu 2 MIU) și PT 110 – str. 1 Decembrie (în curtea Colegiului Tehnic Edmond Nicolau/Liceul nr.1).

Rețelele termice de distribuție (secundare) care s-au reabilitat sunt aferente următoarelor PT:

 • PT 5, PT 6A, PT 23, PT 24, PT 38, PT 41, PT 43, PT 44, PT 46 și PT 110.

 

EVOLUȚIA LUCRĂRILOR

Execuția lucrărilor a început în data de 04.11.2019 cu rețeaua de transport la ieșirea din centrala termică a municipiului către Bd. București precum si cu rețelele aferente PT 6A (in spatele Federal Coop). Implementarea Contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de reabilitare a rețelelor de transport și distribuție agent termic și a punctelor termice a fost finalizat în februarie 2021, lucrările programate și încheiate corespunzător fiind următoarele:

 • infrastructura de transport – tronsoanele T1, T2, T3, T6 și T17;
 • infrastructura de distribuție – rețelele secundare aferente PT5, PT6A, PT23, PT24, PT38, PT41, PT43, PT44, PT46 și PT110;
 • punctele termice PT5, PT23, PT24, PT38, PT41, PT43, PT44, PT46 și PT110.

Lucrările din semestrul I 2020 s-au concentrat pe obiectivele de investiții: tronsoane primar T1, T2 și T6; rețele secundare aferente PT 5, PT 6A, PT 43, PT 46 și PT 110; punctele termice PT 5, PT 38, progresul înregistrat ajungând la 65%.

O serie de cuplaje, subtraversări și puneri în funcțiune au avut loc în semestrul II 2020:

 • Cuplarea tronsoanelor T1 și T2 din circuitul primar, în regiunea: str. Bucegi, str. Cuza Vodă și zona Bahne;
 • Tronsonul T2 din circuitul primar de la intersecția străzilor Bucegi cu Brăilei (sens giratoriu);
 • Cuplarea tronsoanelor T2 și T3 din zona Bucegi;
 • Cuplarea tronsonului T1 în 2 zone – incinta ENET SA și ramura Centru-Bucegi;
 • Subtraversarea bd-lui Unirii și cuplarea în CV 13 (căminul de vizitare) a conductei noi (DN 400) aferente Tronsonului T6;
 • Cuplarea de pe tronsonul T3 din zona cartierului Bahne și străzile Cuza Vodă – Alexandru Vlahuță;
 • Cuplarea tronsonului T3 la PT41 și PT44;

Tot în acest semestru toate cele 9 PT au devenit funcționale, astfel încât în noiembrie 2020, după ce toate testele și probele de presiune au fost încheiate, toți consumatorii racordați la SACET au fost alimentați cu agent termic. Restul lucrărilor au constat doar în finisaje la partea de construcții și amenajări, progresul înregistrat fiind de 98%.

În zilele de 10 și 11 decembrie 2020 s-a efectuat o pre-recepție a tuturor lucrărilor, iar manualele de exploatare și întreținere elaborate de către antreprenor au fost aprobate de către UIP (Unitatea de Implementare a Proiectului – ENET S.A.).

În ianuarie 2021, au fost vizualizate toate lucrările și s-au derulat o serie de controale/verificări de către UIP la toate obiectivele de investiții pentru completări sau mici corecții/retușuri, progresul realizat fiind următorul:

 • Finalizare tronsoane T1, T2, T3, T6 și T17 în proporție de 100%;
 • Circuitul de distribuție pornit integral la PT5, PT6A, PT23, PT38, PT41, PT43, PT44, PT46 și PT110 – finalizat 100%;
 • Toate cele 9 Punctele Termice, din care 3 complet noi, 100%.

Astfel, la sfârșitul lunii ianuarie 2021, s-au finalizat cu succes toate lucrările de investiții din cadrul proiectului, inclusiv activitățile și serviciile conexe cum ar fi: instruirea personalului operatorului, elaborarea auditului energetic al tuturor instalațiilor aflate în funcțiune, documentațiile “As-Built” și cărțile tehnice.

După recepția la terminarea lucrărilor, care a avut loc în luna martie 2021 (procese verbale: PVTL nr. 25021/09.03.2021 conform HG nr.343/2017; PVTL nr.27781/16.03.2021, în conformitate cu HG nr.51/1996), urmează, conform procedurilor oficiale, o perioadă de 12 luni de notificare a defectelor din timpul funcționării tuturor instalațiilor.

În urma lucrărilor de reabilitare a sistemului de termoficare, menționăm că au fost înregistrate și solicitări noi de racordare, cum ar fi: sediul Inspectoratului de Jandarmi și extinderile la alte imobile din cadrul unităților de învățământ (Școala nr.1, Școala nr.8 și Liceul nr.5). De asemenea, având în vedere asigurarea recirculării agentului termic până la scara blocurilor ENET S.A. a preluat și numeroși consumatori casnici, cu cereri noi de racordare pentru apă caldă de consum.