Beneficiile Proiectului

  1. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE
  2. AER MAI CURAT, AMPRENTA DE CARBON ȘI EFECTELE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE REDUSE pentru copiii și tinerii focșăneni
  3. REDUCEREA COSTURILOR DE PRODUCȚIE ȘI A CONSUMULUI DE RESURSE ENERGETICE PRIMARE
  4. CREȘTEREA CONFORTULUI și A NIVELULUI DE TRAI, A CALITĂȚII CĂLDURII și APEI CALDE
  5. SERVICII PUBLICE DE CALITATE ȘI ACCESIBILE
  6. ÎMBUNĂTĂȚIREA SIGURANȚEI ÎN ALIMENTAREA CU CĂLDURĂ ȘI APĂ CALDĂ, fără pericol de explozie și incendii
  7. CONTROL SPORIT DIN PARTEA OPERATORULUI ENET S.A. ASUPRA GESTIUNII RESURSELOR energetice primare și a apei, cu o monitorizare și o planificare corespunzătoare
  8. UTILIZAREA SUSTENABILĂ A RESURSELOR
  9. CONTRIBUȚIA DE DOAR 2% DE LA BUGETUL LOCAL al Municipiului Focșani