Municipiul Focșani finalizează Contractul de Finanțare al Proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare – Etapa a II-a

În data de 23 mai 2021 se va finaliza Contractul de Finanțare nr.209/28.08.2018 pentru Proiectul “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – Etapa a II-a” cod SMIS 2014+ 114845.

 

Beneficiar: Municipiului Focșani

Valoarea totală a Proiectului: 70.030.293,09 lei din care valoarea cofinanțării UE: 50.168.425,86 lei

Perioada de implementare a proiectului a fost de 38 de luni, respectiv între data de 15.04.2018 și  data de 23.05.2021.

 

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea eficienței energetice a sistemului de termoficare la nivelul municipiului Focșani prin reducerea pierderilor de la nivelul rețelelor și creșterea calității serviciului public de alimentare cu energie termică, la tarife suportabile pentru populație, ca urmare a creșterii competitivității întregului sistem urban de încălzire centralizată și asigurării viabilității acestui sistem pe termen lung.

Rezultatele finale  în urma implementării Proiectului sunt:

  • Infrastructura de transport a agentului termic – reabilitare pe un traseu de 2,835 km, însumând 5,671 km de conducte noi preizolate în rețele primare;
  • Infrastructura de distribuție a agentului termic – Reabilitare pe un traseu de 10,983 km, care include rețele secundare însumând 44,960 km de conducte noi preizolate;
  • Puncte termice (PT) – 9 PT reabilitate, din care 6 PT reabilitate și construcții noi pentru alte 3 PT.

De asemenea, în urma elaborării auditului energetic se confirmă că implementarea acestui Proiect a asigurat atât reducerea absolută a pierderilor totale anuale de căldură de 9.265 Gcal/an, rezultat care acoperă valoarea țintă din obiectivele specifice de 9.124 Gcal/an, cât și reducerea cantității de combustibil (gaze naturale) consumate de la 463,4 TJ/an la 421,1 TJ/an, ceea ce implică și o diminuare corespunzătoare a emisiilor de substanțe poluante (NOx, SO2 și particule în suspensie PM2,5) și de gaze cu efect de seră (CO2).

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional de Infrastructură Mare 2014-2020.

 

Datele de contact ale beneficiarului: Municipiul Focsani, Bd. Dimitrie Cantemir, Nr. 1bis, Focşani – 620098, Judetul Vrancea,

Tel. 0237 236 000; Fax: 0237 216 700;E-mail: primarie@focsani.info ; www.focsani.info