Municipiul Focșani demarează proiectul de reabilitare a sistemului de termoficare – etapa a II-a

In data de 28 august 2018 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 209 între Ministerul Fondurilor Europene și Municipiul Focșani pentru implementarea Proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice – Etapa a II-a”, cod SMIS 114845.

Obiectivul general al Proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a sistemului de termoficare la nivelul municipiului Focşani prin reducerea pierderilor de la nivelul rețelelor şi creșterea calității serviciului public de alimentare cu energie termică, la tarife suportabile pentru populație ca urmare a creșterii competitivității întregului sistem urban de încălzire centralizată și asigurării viabilității acestui sistem pe termen lung.

În cadrul Proiectului se vor reabilita rețelele termice de transport, rețelele termice de distribuție si punctele termice din zona Bahne astfel:

  • Rețele termice de transport – 2,807 km traseu (reprezentând 5,614 km de conducte de rețea termică primară);
  • Rețele termice de distribuție – 10,977 km traseu (reprezentând 43,908 km conducte de rețea termică secundară);
  • Puncte termice – 9 buc.

Valoarea totală a Proiectului este de 70.030.293,09 lei din care:

  • 50.168.425,86 lei reprezentând cofinanțarea nerambursabilă a UE;
  • 7.672.818,07 lei reprezentând cofinanțarea de la bugetul de stat;
  • 1.180.433,55 lei reprezentând contribuția Municipiului Focșani la cheltuielile eligibile ale Proiectului;
  • 11.008.615,61 lei reprezentând Taxa pe valoarea Adăugată (TVA) aferentă cheltuielilor eligibile.

Perioada de implementare a Proiectului este de 21 luni, respectiv între data de 15.04.2018 și 31.12.2019.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Comunicatul de presă a fost postat pe pagina de web a beneficiarului – Municipiul Focșani: 
http://www.focsani.info/stiri/municipiul-focsani-demareaza-proiectul-de-reabilitare-a-sistemului-de-termoficare-etapa-a-ii-a&page=1

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Asistentul Managerului de Proiect din cadrul UMP – Unitatea de Management a Proiectului, Municipiului Focșani, dl. Dan Brașov: