Municipiul Focșani demarează lucrările de implementare a Etapei a II-a de reabilitare a sistemului de termoficare

În data de 28 noiembrie 2019 a avut loc Conferința de lansare a Proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – Etapa a II-a”, cod SMIS – 114845.

Beneficiar: Municipiul Focșani

Valoarea Proiectului: 70.030.293,09 lei

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POIM 2014-2020 – Axa Prioritară 7: “Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate”, Obiectiv Specific 7.1: “Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate”.

Scopul principal al celei de a II-a etape a Proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare este creșterea eficienței energetice ceea ce va duce la reducerea costurilor de producție și a consumului de resurse energetice primare.

Indicatori de realizare, pe care Beneficiarul trebuie să îi îndeplinească până la finalul implementării Proiectului în primăvara anului 2021, sunt următorii:

  • 2,807 km traseu de rețea termică primară, respectiv 5,614 km de conducte de transport tur-retur aferente;
  • 10,977 km traseu de rețea termică secundară, respectiv 43,908 km de conducte de distribuție aferente (4 conducte, din care 2 pentru încălzire și 2 tur/retur);
  • 9 puncte termice (PT) ce urmează a fi reabilitate și modernizate.

Acest comunicat a fost publicat în ziarele: Monitorul de Vrancea, Ziarul de Vrancea.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Asistentul Managerului de Proiect din cadrul UMP – Unitatea de Management a Proiectului, Municipiului Focșani, dl. Dan Brașov: