Execuția subtraversărilor de pe bd. București și str. 1 Decembrie necesită întreruperea furnizării de apă caldă, miercuri 24 iunie 2020

Având în vedere lucrările în curs de defășurare din cadrul Proiectului ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice Etapa a II-a”, UMP – Unitatea de Management a Proiectului înștiințează cetățenii Municipiului Focșani racordați la sistemul de termoficare că miercuri 24 iunie 2020, în intervalul orar 08.00-20.00, va fi întreruptă furnizarea agentului termic.

Zonele care vor fi afectate de întreruperea furnizării agentului termic, la data și în intervalul orar menționate, sunt următoarele: Bucegi, Cartierul Bahne și str. Cuza Vodă.

Lucrările planificate pentru rețelele de termoficare de transport, se referă la:

  • Execuție subtraversare bd. București – Unitatea Militară;
  • Execuție subtraversare str. 1 Decembrie 1918.

Pe această cale, atât Primarul Municipiului Focșani cât și UMP, împreună cu operatorul ENET SA mulțumesc pentru înțelegere cetățenilor racordați la SACET (Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică) și își cer scuze pentru disconfortul creat.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Asistentul Managerului de Proiect din cadrul UMP – Unitatea de Management a Proiectului, Municipiului Focșani, dl. Dan Brașov: