Conferința finală a Proiectului transmisă live pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Focșani

În data de 30 martie 2021 a avut loc Conferința finală a Proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – Etapa a II-a”, cod SMIS 114845.

Dintre beneficiile Proiectului amintim: creșterea eficienței energetice, reducerea amprentei de carbon și a efectelor schimbărilor climatice, creșterea confortului, a calității apei calde și încălzirii, reducerea costurilor de producție și a consumului de resurse, precum și accesul la servicii publice de calitate.

Indicatorii de realizare ai Proiectului care au fost îndepliniți sunt:

DENUMIRE INDICATOR ASUMAT PRIN PROIECT REALIZAT DUPĂ IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
Infrastructură de transport agent termic 2,807 km traseu, cu 5,614 km de conducte preizolate în rețele primare 2,835 km traseu, cu 5,671 km de conducte preizolate în rețele primare
Infrastructura de distribuție agent termic 10,977 km traseu, cu 43,908 km de conducte preizolate în rețele secundare 10,983 km traseu, cu 44,960 km de conducte preizolate în rețele secundare
Puncte termice (PT) 9 PT reabilitate 9 PT reabilitate  (6 PT reabilitate și 3 PT nou construite)

Evenimentul a fost transmis live pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Focșani.

Pentru informații suplimentare:  dl. Dan Brașov, Asistent Manager de Proiect din cadrul UMP – Unitatea de Management a Proiectului, Municipiului Focșani, tel. 0237 236 000 int.212, brasov@focsani.info