Reabilitarea sistemului de termoficare din municipiul Focșani

Proiectul de reabilitare a sistemului de termoficare urbană – Etapa a II-a face parte dintr-un amplu proces investițional destinat creșterii competitivității întregului sistem urban de încălzire centralizată al municipiului Focșani.

Pe scurt, în perioada 2008-2009 Comisia Europeană a selectat Focșaniul în lista celor 7 orașe din România, în vederea cofinanțării nerambursabile a reabilitării sistemelor de termoficare; în anul 2009 a fost elaborat Master Planul privind reabilitarea sistemului de termoficare; în anul 2011 a demarat Proiectul – Etapa I privind “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”; iar 2018 a fost anul când s-a semnat contractul de finanțare pentru Etapa a II-a a Proiectului.

SACET (Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică), la nivelul municipiului Focșani, are următoarele componente principale:

 • sursa de producere a energiei termice (CET);
 • sistemul de transport – rețelele termice primare;
 • punctele termice (PT);
 • sistemul de distribuție – rețelele termice secundare.

Situația existentă SACET Focșani este următoarea:

În anul 2020, S.C. ENET S.A. Focşani, operatorul serviciului public de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice la nivelul municipiului Focșani, alimenta cu căldură în sistem centralizat un număr de circa 10.378 consumatori finali, din care 10.146 consumatori casnici (apartamente și case individuale) şi 232 agenţi economici şi instituţii publice.

Sursa de producere a energiei termice (CET)
Sursa de producere este în sistem de cogenerare a energiei electrice și termice, iar lucrările de reabilitare și modernizare realizate la sursă au constat în instalarea următoarelor echipamente:

 • 2 x motoare termice cu putere electrică de 6 MWe şi putere termică de 5MWt, cu funcționare pe gaze naturale;
 • 1 x cazan apă fierbinte (CAF), cu putere termică nominală de 58MWt, cu funcţionare pe gaze naturale şi păcură;
 • 1 x cazan de abur saturat cu debit de 10 t/h;
 • sisteme auxiliare (pompe, staţie de tratare chimică a apei, pompe termoficare, instalaţii electrice şi de automatizare).

Reţele termice primare
Sistemul de transport al energiei termice este reprezentat de reţelele termice primare care asigură transportul agentului termic de la CET la punctele termice (PT). Acest sistem este alcătuit dintr-o reţea bitubulară de conducte, de tip arborescent, având în prezent o lungime totală de traseu de 23,21 km, din care cca.86 % este amplasată subteran în canale nevizitabile şi 14 % suprateran.
Investiţiile de reabilitare, realizate până în prezent, au constat în înlocuirea conductelor clasice existente cu o soluţie modernă de conducte în sistem preizolat legat.

Punctele termice
Cele 57 de puncte termice existente la nivelul SACET asigură racordarea indirectă a instalaţiilor de încălzire la sistemul de transport – rețeaua termică primară, prin intermediul schimbătoarelor de căldură, prepararea a.c.c. în 2 trepte serie și apoi distribuția agentului termic (încălzire și a.c.c.), prin intermediul rețelelor termice secundare, către consumatorii finali.
Investiţiile realizate până în prezent însumează 25 de puncte termice şi 3 module termice reabilitate şi modernizate (sistemul de pompe, schimbătoarele de căldură, elementele de automatizare, control și monitorizare etc.).

Reţele termice secundare
Sistemul de distribuţie al energiei termice este reprezentat de reţelele termice secundare, care asigură distribuția agentului termic de la PT la consumatorul final (ex. apartamente în bloc, agenți economici, instituții publice). Acest sistem este arborescent, având în prezent o lungime totală de 59,08 km de traseu constituit din 4 conducte clasice amplasate subteran în canale nevizitabile (conducte pentru încălzire tur-retur; conducte pentru apă caldă de consum (a.c.c.) şi recircularea parţial a acesteia).
Investiţiile de reabilitarea, realizate până în prezent, au constat în înlocuirea conductelor clasice existente cu o soluţie modernă de conducte în sistem preizolat pentru circuitul de încălzire și PEX pentru circuitul de a.c.c. și recircularea acesteia.

Proiectul de reabilitare a sistemului de termoficare urbană – Etapa a II-a, finalizat prin emiterea Procesului Verbal la Terminarea Lucrărilor în martie 2021, a vizat atât tronsoane de rețele termice de transport și distribuție, cât și punctele termice din zona Centru și Bahne:

 • Rețele de transport: ENET S.A. – Sens giratoriu Comcereal – str. 1 Decembrie – str. Bucegi – str. Cuza Vodă (până la clădirea fostului Tribunal) – str. Cezar Bolliac până la PT nr. 21 (la Inspectoratul Județean de Poliție);
 • Puncte Termice: PT 5 – bd. Unirii (în spatele fostului Restaurant Central), PT 23 – Aleea Căminului (în spatele blocului G2), PT 38 – str. Bucegi (în spatele fostului Gerald), PT 43 – str. Panduri (lângă Grădinița nr. 16), PT 44 – str. Rarău, PT 46 – str. Vlahuță (în spatele Casei Armatei/Centrul Militar), PT 110 – str. 1 Decembrie (în curtea Colegiului Tehnic Edmond Nicolau/Liceul nr. 1), PT 24 – str. Alecu Sihleanu (în clădirea Atelier a Colegiului Tehnic Valeriu D. Cotea/fostul Liceu Agricol), PT 41 – str. Moldova (în curtea Colegiului Tehnic Gh. Asachi/fostul Liceu 2 MIU);
 • Rețele de distribuție aferente: PT 5, PT 6A, PT 23, PT 24, PT 38, PT 41, PT 43, PT 44, PT 46, PT 110.